169/KH-UBND
Chi tiết văn bản
169/KH-UBND
Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Ngày ban hành 29/09/2017
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh169_signed.pdf
 Trở về trang trước