14115/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
14115/UBND-THKH
Giao tham mưu việc gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục đầu tư dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Thọ Xuân của Công ty TNHH Vạn Xuân Group
Ngày ban hành 08/11/2018
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c14115_signed.pdf
 Trở về trang trước