197/TB-UBND
Chi tiết văn bản
197/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền tại cuộc họp nghe báo cáo Phương án kỹ thuật dự án xử lý khẩn cấp kè biển khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa
Ngày ban hành 09/10/2017
Người ký Lê Thanh Hải
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb197_signed.pdf
 Trở về trang trước