191/KH-UBND
Chi tiết văn bản
191/KH-UBND
Kế hoạch bệnh lùn sọc đen phương Nam năm 2019
Ngày ban hành 22/11/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh191_signed.pdf
 Trở về trang trước