22/TB-UBND
Chi tiết văn bản
22/TB-UBND
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tại hội nghị nghe báo cáo phương án lựa chọn nhà đầu tư vào Công ty Lâm nghiệp Cẩm Ngọc và Công ty Lâm nghiệp Lang Chánh
Ngày ban hành 05/02/2018
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb22_signed.pdf
 Trở về trang trước