1309/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1309/QĐ-UBND
Cho Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa thuê đất tại xã Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa để sử dụng vào mục đích xây dựng Trạm bơm cấp nước sạch tại thị trấn Rừng Thông
Ngày ban hành 16/04/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d1309_signed.pdf
 Trở về trang trước