8130/UBND-CN
Chi tiết văn bản
8130/UBND-CN
Chủ trương lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới kết hợp dịch vụ thương mại tổng hợp tại đô thị Nưa, huyện Triệu Sơn
Ngày ban hành 11/07/2018
Người ký Lê Anh Tuấn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c8130_signed.pdf
 Trở về trang trước