14071/UBND-CN
Chi tiết văn bản
14071/UBND-CN
Giao tham mưu đấu nối đường nhánh từ thủy điện Bá Thước 1 vào QL.15A tại Km68+700 TT
Ngày ban hành 08/11/2018
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c14071_signed.pdf
 Trở về trang trước