1798/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1798/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch hành động tái định cư của tiểu dự án hệ thống thủy lợi sông Lèn, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án "Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu"
Ngày ban hành 16/05/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d1798_signed.pdf
 Trở về trang trước