184/TB-UBND
Chi tiết văn bản
184/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn tại hội nghị nghe báo cáo quy hoạch chung xây dựng hai bên bờ sông Mã đến năm 2030 (đoạn từ huyện Vĩnh Lộc đến thành phố Sầm Sơn)
Ngày ban hành 22/09/2017
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb184_signed.pdf
 Trở về trang trước