24/TB-UBND
Chi tiết văn bản
24/TB-UBND
Kết luận của đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018
Ngày ban hành 09/02/2018
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb24_signed.pdf
 Trở về trang trước