15376/UBND-CN
Chi tiết văn bản
15376/UBND-CN
Gia hạn trình phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Thọ Phúc thuộc địa phận thành phố Sầm Sơn và thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 06/12/2018
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c15376_signed.pdf
 Trở về trang trước