609/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
609/QĐ-UBND
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018, huyện Như Xuân
Ngày ban hành 12/02/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d609_signed.pdf
 Trở về trang trước