99/KH-UBND
Chi tiết văn bản
99/KH-UBND
Kế hoạch tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018 - 2020
Ngày ban hành 09/05/2018
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh99_signed.pdf
 Trở về trang trước