1340/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1340/QĐ-UBND
Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh về giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty cổ phần Kiến trúc Phục Hưng (nay là Công ty cổ phần FUHUCORP) để thực hiện dự án mở rộng Khu Công nghiệp Đình Hương Tây Bắc Ga, thành phố Thanh Hóa (giai đoạn 2)
Ngày ban hành 16/04/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d1340_signed.pdf
 Trở về trang trước