1311/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1311/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Chợ trung tâm thị xã Bỉm Sơn tại phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa của Công ty cổ phần Chợ Bỉm Sơn
Ngày ban hành 16/04/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d1311_signed.pdf
 Trở về trang trước