98/KH-UBND
Chi tiết văn bản
98/KH-UBND
Tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới ngày 05/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới 08/6/2018 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 09/05/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh98_signed.pdf
 Trở về trang trước