192/TB-UBND
Chi tiết văn bản
192/TB-UBND
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn tại cuộc họp đánh giá kết quả các chuyến bay Thanh Hóa - Băng Cốc (Thái Lan) và kế hoạch mở các chuyến bay mới phục vụ công tác phát triển du lịch của tỉnh
Ngày ban hành 29/09/2017
Người ký Phạm Nguyên Hồng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb192_signed.PDF
 Trở về trang trước