3782/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3782/QĐ-UBND
Phê duyệt bổ sung Kế hoạch Đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đối với các dự án (MB) trên địa bàn thành phố Sầm Sơn
Ngày ban hành 05/10/2017
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d3782_signed.pdf
 Trở về trang trước