5325/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
5325/UBND-KTTC
Tham gia chương trình nghiên cứu, khảo sát thị trường, học tập kinh nghiệm và xúc tiến sản phẩm du lịch tại thị trường Trung Quốc
Ngày ban hành 16/05/2018
Người ký Phạm Nguyên Hồng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c5325_signed.pdf
 Trở về trang trước