5/CT-UBND
Chi tiết văn bản
5/CT-UBND
Chỉ thị tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng
Ngày ban hành 31/03/2017
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm ct5_signed.pdf
 Trở về trang trước