15386/UBND-CN
Chi tiết văn bản
15386/UBND-CN
Giao giải quyết đề nghị của Trường Đại học Hồng Đức xin ghi vốn lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Hồng Đức
Ngày ban hành 06/12/2018
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c15386_signed.pdf
 Trở về trang trước