159/KH-UBND
Chi tiết văn bản
159/KH-UBND
Kế hoạch triển khai thực hiện đợt cao điểm về lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (từ ngày 01/10/2017 đến 30/10/2017)
Ngày ban hành 13/09/2017
Người ký Lê Anh Tuấn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh159_signed.pdf
 Trở về trang trước