1339/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1339/QĐ-UBND
Gia hạn thời gian cho Bưu điện tỉnh Thanh Hóa thuê đất để tiếp tục sử dụng vào mục đích Trụ sở làm việc Bưu điện huyện Quảng Xương
Ngày ban hành 16/04/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d1339_signed.pdf
 Trở về trang trước