0
Theo loại văn bản: Văn bản khác Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
ed/ed/cted
ed/ed/cted
93/GP-UBND19/03/2018Chủ tịch UBND tỉnhCấp Giấy phép quy hoạch cho DNTN Bình Támgp93_signed.pdf
92/GP-UBND19/03/2018UBND tỉnhCấp Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất cho Công ty TNHH Thương mại Hùng Hiềngp92_signed.pdf
91/GPQH15/03/2018Chủ tịch UBND tỉnhCấp Giấy phép quy hoạch dự án Khu dịch vụ thương mại Thủy Hợi cho Công ty Cổ phần Thủy Hợigp91_signed.pdf
90/GP-UBND14/03/2018UBND tỉnhCấp Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất cho Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Chung Nghĩagp90_signed.pdf
89/GP-UBND14/03/2018Chủ tịch UBND tỉnhCấp Giấy phép khai thác sử dụng nước mặt cho CTCP Mía đường Nông Cốnggp89_signed.pdf
88/GP-UBND14/03/2018Chủ tịch UBND tỉnhCấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty TNHH Hai thành viên khoáng sản Kim Phátgp88_signed.pdf
87/GP-UBND14/03/2018Chủ tịch UBND tỉnhCấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất cho CTCP Mía đường Nông Cốnggp87_signed.pdf
86/GP-UBND14/03/2018Chủ tịch UBND tỉnhCấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty TNHH Yên Bìnhgp86_signed.pdf
85/GP-UBND13/03/2018UBND tỉnhCấp Giấy phép thăm dò khoáng sản cho Công ty TNHH Năm Dũnggp85_signed.pdf
84/GP-UBND12/03/2018Chủ tịch UBND tỉnhCấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty TNHH Phúc Lộc Giagp84_signed.pdf
83/GP-UBND08/03/2018Chủ tịch UBND tỉnhCấp Giấy phép thăm dò khoáng sản cho Công ty Cổ phần Sản xuất xây dựng và thương mại Long Thànhgp83_signed.pdf
82/GP-UBND07/03/2018Chủ tịch UBND tỉnhCấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty TNHH Tiến Namgp82_signed.pdf
81/GP-UBND06/03/2018UBND tỉnhCâp Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất cho Công ty TNHH Sơn Bìnhgp81_signed.pdf