0
Theo loại văn bản: Nghị quyết Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
115/NQ-HĐQLQ29/03/2016Chủ tịch UBND tỉnhBan hành Phương án Ủy thác cho Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa quản lý hoạt động của Quỹ phát triển đất Thanh Hóa- nq115_signed.PDF
28/NQ-BĐD29/02/2016Chủ tịch UBND tỉnhNghị quyết phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa Quý IV năm 2015- nq28_signed.PDF
302/NQ-BĐD31/07/2015Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trịNghị quyết phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa Quý II năm 2015- nq302.PDF
18/NQ-BĐD28/01/2011Ban Đại diện HĐQT NHCSXHNghị quyết phiên họp Ban Đại diện hội đồng quản trị quý IV năm 2010- nq18.doc
76/2007/NQ-HĐND25/07/2007Hội đồng nhân dân tỉnhVề các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh- nq76.doc
75/2007/NQ-HĐND25/07/2007Hội đồng nhân dân tỉnhVề việc thông qua Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025- nq75.doc
74/2007/NQ-HĐND25/07/2007Hội đồng nhân dân tỉnhVề việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại tỉnh Thanh Hoá- nq74.doc
73/2007/NQ-HĐND25/07/2007Hội đồng nhân dân tỉnhVề việc thông qua kết quả rà soát 3 loại rừng tỉnh Thanh Hoá đến năm 2015- nq73.doc
72/2007/NQ-HĐND25/07/2007Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh HoáBan hành chính sách hỗ trợ sản xuất, cung ứng giống lúa, ngô chịu hạn cho các xã miền núi tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2007 - 2010- nq72.doc
71/2007/NQ-HĐND25/07/2007Hội đồng nhân dân tỉnhVề chính sách hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước đối với giáo viên mầm non hợp đồng trong định biên- nq71.doc
70/2007/NQ-HĐND25/07/2007Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh HoáVề chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma tuý và người bán dâm trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá- nq70.doc
69/2006/NQ-HĐND27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnh Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng công sở cơ quan hành chính nhà nước cấp xã giai đoạn 2007 - 2010- NQ69.doc
62/2006/NQ-HĐND27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2007- NQ62.doc
58/2006/NQ-HĐND27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnhChính sách hỗ trợ đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới lưới điện hạ thế nông thôn tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2007 - 2010- NQ58.doc
51/2006/NQ-HĐND27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnhChương trình xây dựng Nghị quyết năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh- nq51.doc