0
Theo loại văn bản: Kế hoạch Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
171/KH-UBND20/09/2018Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch thực hiện "Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh động vật và ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2018- kh171_signed.pdf
170/KH-UBND18/09/2018Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng Chương trình 135 năm 2018- kh170_signed.pdf
169/KH-UBND18/09/2018Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước- kh169_signed.pdf
168/KH-UBND14/09/2018Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018- kh168_signed.pdf
167/KH-UBND13/09/2018Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới- kh167_signed.pdf
166/KH-UBND13/09/2018Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa- kh166_signed.pdf
164/KH-UBND11/09/2018Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018- kh164_signed.pdf
163/KH-UBND10/09/2018Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch Hưởng ứng Ngày Pháp luật và phát động đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018- kh163_signed.PDF
154/KH-UBND21/08/2018Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018 - 2021- kh154_signed.pdf
153/KH-UBND20/08/2018Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch thực hiện Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025- kh153_signed.pdf
150/KH-UBND10/08/2018Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính Phủ về phê duyệt Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa- kh150_signed.pdf
149/KH-UBND10/08/2018Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 664/QĐ-TTg ngày 30/5/2018 của Thủ tướng Chính Phủ thành lập Viện nông nghiệp Thanh Hóa- kh149_signed.pdf
141/KH-UBND19/07/2018Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch thực hiện Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân- kh141_signed.pdf
140/KH-UBND19/07/2018Chủ tịch UBND tỉnhChương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2019, tỉnh Thanh Hóa- kh140_signed.pdf
139/KH-UBND17/07/2018Chủ tịch UBND tỉnhỨng phó sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa- kh139_signed.pdf