0
Theo loại văn bản: Kế hoạch Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
104/KH-UBND16/05/2018Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế Thủy sản bền vững tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018 - 2020- kh104_signed.pdf
103/KH-UBND14/05/2018Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa, năm 2018- kh103_signed.pdf
101/KH-UBND11/05/2018Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch hành động phát triển ngành tôm tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025- kh101_signed.pdf
100/KH-UBND11/05/2018Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm giai đoạn 2018-2023, tỉnh Thanh Hóa- kh100_signed.pdf
99/KH-UBND09/05/2018Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018 - 2020- kh99_signed.pdf
98/KH-UBND09/05/2018Chủ tịch UBND tỉnhTổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới ngày 05/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới 08/6/2018 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa- kh98_signed.pdf
90/KH-UBND04/05/2018Chủ tịch UBND tỉnhTổ chức thực hiện Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018 - 2020- kh90_signed.pdf
88/KH-UBND27/04/2018Chủ tịch UBND tỉnhPhối hợp tổ chức, khai thác đường bay charter Thanh Hóa - Hàn Quốc- kh88_signed.pdf
86/KH-UBND24/04/2018Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018 tỉnh Thanh Hóa- kh86_signed.pdf
82/KH-UBND17/04/2018Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực lý lịch tư pháp năm 2018- kh82_signed.pdf
81/KH-BCĐ17/04/2018Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch tổ chức chương trình "Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt" lần thứ 6 năm 2018- kh81_signed.pdf
74/KH-UBND05/04/2018Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018- kh74_signed.pdf
76/KH-UBND05/04/2018Chủ tịch UBND tỉnhThực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 30/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả- kh76_signed.pdf
77/KH-UBND05/04/2018Chủ tịch UBND tỉnhTổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)- kh77_signed.pdf
72/KH-UBND02/04/2018Chủ tịch UBND tỉnhĐào tạo khởi sự doanh nghiệp và bồi dưỡng doanh nhân tỉnh Thanh Hóa năm 2018- kh72_signed.pdf