0
Theo loại văn bản: Kế hoạch Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
37/KH-UBND15/02/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019- kh37_signed.pdf
29/KH-UBND30/01/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch phòng chống mua bán người năm 2019- kh29_signed.pdf
30/KH-UBND30/01/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai- kh30_signed.pdf
26/KH-UBND29/01/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa- kh26_signed.pdf
24/KH-UBND28/01/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch triển khai vận hành phần mềm kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa- kh24_signed.pdf
23/KH-UBND28/01/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch Phòng, chống dịch bệnh trên người tỉnh Thanh Hóa năm 2019- kh23_signed.pdf
22/KH-UBND25/01/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ- kh22_signed.pdf
20/KH-UBND25/01/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019- kh20_signed.pdf
19/KH-UBND25/01/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2019- kh19_signed.pdf
18/KH-UBND25/01/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019- kh18_signed.pdf
17/KH-BĐP24/01/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động hợp tác phát triển du lịch 4 tỉnh Bắc miền Trung năm 2918, định hướng các hoạt động năm 2019- kh17_signed.pdf
16/KH-UBND23/01/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh Thanh Hóa- kh16_signed.pdf
15/KH-UBND22/01/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức- kh15_signed.pdf
11/KH-UBND17/01/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch kiểm tra việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước năm 2019, tỉnh Thanh Hóa- kh11_signed.pdf
12/KH-UBND17/01/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa năm 2019- kh12_signed.pdf