0
Theo loại văn bản: Kế hoạch Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
162/KH-UBND20/09/2017Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch triển khai Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnhkh162_signed.pdf
161/KH-UBND19/09/2017Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch thực hiện Chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2 theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủkh161_signed.pdf
160/KH-UBND15/09/2017Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch hành động thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020kh160_signed.pdf
159/KH-UBND13/09/2017Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch triển khai thực hiện đợt cao điểm về lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (từ ngày 01/10/2017 đến 30/10/2017)kh159_signed.pdf
158/KH-UBND12/09/2017Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch tổ chức Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa đi xúc tiến đầu tư tại Cộng hòa liên bang Đứckh158_signed.PDF
155/KH-UBND12/09/2017Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch triển khai thực các dự án đầu tư kinh doanh lớn trên địa bàn tỉnhkh155_signed.PDF
156/KH-UBND12/09/2017Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2017, trên địa bàn tỉnhkh156_signed.pdf
151/KH-UBND06/09/2017Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch tổ chức triển khai kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn năm 2017kh151_signed.pdf
148/KH-UBND05/09/2017Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch thực hiện Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa"kh148_signed.pdf
149/KH-UBND05/09/2017Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch triển khai thực hiện "Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóakh149_signed.PDF
150/KH-UBND05/09/2017Chủ tịch UBND tỉnhTổ chức phong trào thi đua "Doanh nghiệp Thanh Hóa hội nhập và phát triển"kh150_signed.pdf
147/KH-UBND29/08/2017Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch thực hiện Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025 tỉnh Thanh Hóakh147_signed.pdf
146/KH-UBND23/08/2017Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch tổ chức triển khai "Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2017kh146_signed.pdf
135/KH-UBND16/08/2017Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch xây dựng các mô hình thí điểm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2018kh135_signed.PDF
131/KH-UBND09/08/2017Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 của tỉnh Thanh Hóa năm 2017kh131_signed.pdf