0
Theo loại văn bản: Báo cáo Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
33/BC-UBND15/03/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018- bc33_signed.pdf
28/BC-BĐP06/03/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo kết quả hoạt động hợp tác phát triển du lịch 04 tỉnh Bắc miền Trung năm 2018, định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019- bc28_signed.pdf
27/BC-UBND05/03/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2019- bc27_signed.pdf
26/BC-UBND01/03/2019Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo tình hình thực hiện Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2018, tỉnh Thanh Hóa- bc26_signed.pdf
195/BC-UBND28/12/2018Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018- bc195_signed.PDF
142/BC-UBND01/10/2018Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2018- bc142_signed.pdf
143/BC-UBND01/10/2018Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về an toàn thực phẩm Quý III năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa- bc143_signed.pdf
81/BC-UBND20/06/2018Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa- bc81_signed.pdf
57/BC-UBND02/05/2018Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2017 tỉnh Thanh Hóa- bc57_signed.pdf
55/BC-UBND26/04/2018Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo Kết quả tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh tháng 04 năm 2018- bc55_signed.pdf
41/BC-UBND02/04/2018Chủ tịch UBND tỉnhCông tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015-2017- bc41_signed.pdf
40/BC-UBND02/04/2018Chủ tịch UBND tỉnhTình hình thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về an toàn thực phẩm Quý I năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa- bc40_signed.pdf
25/BC-UBND06/03/2018Chủ tịch UBND tỉnhTình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2018- bc25_signed.pdf
20/BC-UBND26/02/2018Chủ tịch UBND tỉnhTự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh Thanh Hoá- bc20_signed.pdf
7/BC-UBND16/01/2018Chủ tịch UBND tỉnhKết quả thực hiện chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng do Ngân hàng thế giới tài trợ năm 2017 tỉnh Thanh Hoá- bc7_signed.PDF