0
Theo loại văn bản: Báo cáo Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
57/BC-UBND02/05/2018Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2017 tỉnh Thanh Hóa- bc57_signed.pdf
55/BC-UBND26/04/2018Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo Kết quả tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh tháng 04 năm 2018- bc55_signed.pdf
41/BC-UBND02/04/2018Chủ tịch UBND tỉnhCông tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015-2017- bc41_signed.pdf
40/BC-UBND02/04/2018Chủ tịch UBND tỉnhTình hình thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về an toàn thực phẩm Quý I năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa- bc40_signed.pdf
25/BC-UBND06/03/2018Chủ tịch UBND tỉnhTình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2018- bc25_signed.pdf
20/BC-UBND26/02/2018Chủ tịch UBND tỉnhTự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh Thanh Hoá- bc20_signed.pdf
7/BC-UBND16/01/2018Chủ tịch UBND tỉnhKết quả thực hiện chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng do Ngân hàng thế giới tài trợ năm 2017 tỉnh Thanh Hoá- bc7_signed.PDF
195/BC-UBND27/12/2017Chủ tịch UBND tỉnhSơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa- bc195_signed.pdf
192/BC-UBND25/12/2017Chủ tịch UBND tỉnhKết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm- bc192_signed.pdf
171/BC-UBND29/11/2017Chủ tịch UBND tỉnhTổng kết công tác tư pháp năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018- bc171_signed.pdf
168/BC-UBND27/11/2017Chủ tịch UBND tỉnhKết quả tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh tháng 11 năm 2017- bc168_signed.pdf
166/BC-UBND24/11/2017Chủ tịch UBND tỉnhTình hình, kết quả kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2017- bc166_signed.pdf
161/BC-UBND15/11/2017Chủ tịch UBND tỉnhTình hình thực hiện cải cách hành chính năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018- bc161_signed.pdf
154/BC-UBND30/10/2017Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo tình hình kinh tế - chính trị xã hội tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2017- bc154_signed.pdf
38/BC-BTCD26/10/2017Chủ tịch UBND tỉnhKết quả tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 19/10/2017 đến ngày 25/10/2017)- bc38_signed.PDF