0
Theo loại văn bản: Báo cáo Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
140/BC-BCĐ22/09/2017Chủ tịch UBND tỉnhSơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020bc140_signed.pdf
136/BC-UBND15/09/2017Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo công tác quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2002 - 2016bc136_signed.pdf
130/BC-UBND30/08/2017Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo tổng kết thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 và các văn bản quy định chi tiết thi hànhbc130_signed.pdf
129/BC-UBND30/08/2017Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017bc129_signed.pdf
131/BC-HĐPH30/08/2017Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017bc131_signed.pdf
128/BC-UBND29/08/2017Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2017bc128_signed.pdf
127/BC-UBND29/08/2017Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo roát, đánh giá thủ tục hành chính các lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam và Lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Thanh Hóabc127_signed.pdf
120/BC-UBND15/08/2017Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi, công chứng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh Thanh Hóabc120_signed.PDF
121/BC-UBND15/08/2017Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo tình hình, kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thủy sản và Thú y thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh Thanh Hóabc121_signed.pdf
118/BC-UBND11/08/2017Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nướcbc118_signed.pdf
116/BC-UBND07/08/2017Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo sơ kết việc triển khai thực hiện Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/1/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh Thanh Hóabc116_signed.pdf
113/BC-UBND03/08/2017Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóabc113_signed.pdf
112/BC-BCĐ31/07/2017Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn mà túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2017bc112_signed.pdf
106/BC-UBND26/07/2017Chủ tịch UBND tỉnhTổng kết, đánh giá 10 năm thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnhbc106_signed.PDF
105/BC-UBND25/07/2017Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bưu chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh Thanh Hóabc105_signed.pdf