0
Theo loại văn bản: Báo cáo Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
142/BC-UBND01/10/2018Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2018- bc142_signed.pdf
143/BC-UBND01/10/2018Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về an toàn thực phẩm Quý III năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa- bc143_signed.pdf
81/BC-UBND20/06/2018Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa- bc81_signed.pdf
57/BC-UBND02/05/2018Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2017 tỉnh Thanh Hóa- bc57_signed.pdf
55/BC-UBND26/04/2018Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo Kết quả tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh tháng 04 năm 2018- bc55_signed.pdf
41/BC-UBND02/04/2018Chủ tịch UBND tỉnhCông tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015-2017- bc41_signed.pdf
40/BC-UBND02/04/2018Chủ tịch UBND tỉnhTình hình thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về an toàn thực phẩm Quý I năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa- bc40_signed.pdf
25/BC-UBND06/03/2018Chủ tịch UBND tỉnhTình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2018- bc25_signed.pdf
20/BC-UBND26/02/2018Chủ tịch UBND tỉnhTự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh Thanh Hoá- bc20_signed.pdf
7/BC-UBND16/01/2018Chủ tịch UBND tỉnhKết quả thực hiện chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng do Ngân hàng thế giới tài trợ năm 2017 tỉnh Thanh Hoá- bc7_signed.PDF
195/BC-UBND27/12/2017Chủ tịch UBND tỉnhSơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa- bc195_signed.pdf
192/BC-UBND25/12/2017Chủ tịch UBND tỉnhKết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm- bc192_signed.pdf
171/BC-UBND29/11/2017Chủ tịch UBND tỉnhTổng kết công tác tư pháp năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018- bc171_signed.pdf
168/BC-UBND27/11/2017Chủ tịch UBND tỉnhKết quả tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh tháng 11 năm 2017- bc168_signed.pdf
166/BC-UBND24/11/2017Chủ tịch UBND tỉnhTình hình, kết quả kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2017- bc166_signed.pdf