0
Theo loại văn bản: Báo cáo Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
25/BC-UBND06/03/2018Chủ tịch UBND tỉnhTình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2018bc25_signed.pdf
20/BC-UBND26/02/2018Chủ tịch UBND tỉnhTự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh Thanh Hoábc20_signed.pdf
7/BC-UBND16/01/2018Chủ tịch UBND tỉnhKết quả thực hiện chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng do Ngân hàng thế giới tài trợ năm 2017 tỉnh Thanh Hoábc7_signed.PDF
195/BC-UBND27/12/2017Chủ tịch UBND tỉnhSơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóabc195_signed.pdf
192/BC-UBND25/12/2017Chủ tịch UBND tỉnhKết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩmbc192_signed.pdf
171/BC-UBND29/11/2017Chủ tịch UBND tỉnhTổng kết công tác tư pháp năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018bc171_signed.pdf
168/BC-UBND27/11/2017Chủ tịch UBND tỉnhKết quả tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh tháng 11 năm 2017bc168_signed.pdf
166/BC-UBND24/11/2017Chủ tịch UBND tỉnhTình hình, kết quả kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2017bc166_signed.pdf
161/BC-UBND15/11/2017Chủ tịch UBND tỉnhTình hình thực hiện cải cách hành chính năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018bc161_signed.pdf
154/BC-UBND30/10/2017Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo tình hình kinh tế - chính trị xã hội tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2017bc154_signed.pdf
38/BC-BTCD26/10/2017Chủ tịch UBND tỉnhKết quả tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 19/10/2017 đến ngày 25/10/2017)bc38_signed.PDF
150/BC-UBND20/10/2017Chủ tịch UBND tỉnhSơ kết triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại, giai đoạn 2013-2020bc150_signed.pdf
151/BC-UBND20/10/2017Chủ tịch UBND tỉnhTình hình thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2014-2016)bc151_signed.pdf
144/BC-UBND28/09/2017Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017 và định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2018bc144_signed.pdf
142/BC-UBND27/09/2017Chủ tịch UBND tỉnhTình hình, kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao và du lịch thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh Thanh Hóabc142_signed.pdf