0
Theo loại văn bản: Báo cáo Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
161/BC-UBND15/11/2017Chủ tịch UBND tỉnhTình hình thực hiện cải cách hành chính năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018bc161_signed.pdf
154/BC-UBND30/10/2017Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo tình hình kinh tế - chính trị xã hội tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2017bc154_signed.pdf
38/BC-BTCD26/10/2017Chủ tịch UBND tỉnhKết quả tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 19/10/2017 đến ngày 25/10/2017)bc38_signed.PDF
150/BC-UBND20/10/2017Chủ tịch UBND tỉnhSơ kết triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại, giai đoạn 2013-2020bc150_signed.pdf
151/BC-UBND20/10/2017Chủ tịch UBND tỉnhTình hình thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2014-2016)bc151_signed.pdf
144/BC-UBND28/09/2017Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017 và định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2018bc144_signed.pdf
142/BC-UBND27/09/2017Chủ tịch UBND tỉnhTình hình, kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao và du lịch thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh Thanh Hóabc142_signed.pdf
141/BC-UBND25/09/2017Chủ tịch UBND tỉnhKết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm quý III năm 2017bc141_signed.pdf
140/BC-BCĐ22/09/2017Chủ tịch UBND tỉnhSơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020bc140_signed.pdf
136/BC-UBND15/09/2017Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo công tác quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2002 - 2016bc136_signed.pdf
130/BC-UBND30/08/2017Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo tổng kết thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 và các văn bản quy định chi tiết thi hànhbc130_signed.pdf
129/BC-UBND30/08/2017Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017bc129_signed.pdf
131/BC-HĐPH30/08/2017Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017bc131_signed.pdf
128/BC-UBND29/08/2017Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2017bc128_signed.pdf
127/BC-UBND29/08/2017Chủ tịch UBND tỉnhBáo cáo roát, đánh giá thủ tục hành chính các lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam và Lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Thanh Hóabc127_signed.pdf