0
Theo cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
1432/QĐ-UBND22/04/2019UBND tỉnhCho phép Công ty Cổ phần Việt Thành Công - VTCI chuyển hình thức thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà máy nước Vĩnh Hùng, công trình cấp nước liên xã Vĩnh Hùng - Vĩnh Tân - Vĩnh Minh - Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc tại xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc- d1432_signed.pdf
1435/QĐ-UBND22/04/2019UBND tỉnhĐiều chỉnh nội dung trong Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất số 74/GP-UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa- d1435_signed.pdf
1436/QĐ-UBND22/04/2019UBND tỉnhPhê duyệt Phương án bồi thường, tái định cư để thực hiện dự án Trang trại trồng cây tổng hợp tại xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn- d1436_signed.pdf
1437/QĐ-UBND22/04/2019UBND tỉnhThu hồi đất do UBND xã Dân Lực quản lý tại xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn để thực hiện dự án Trang trại trồng cây tổng hợp- d1437_signed.pdf
1438/QĐ-UBND22/04/2019UBND tỉnhCho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Bảo An LG thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Bảo An tại xã Định Tường, huyện Yên Định- d1438_signed.pdf
1440/QĐ-UBND22/04/2019UBND tỉnhHợp tác xã Thương mại và Dịch vụ du lịch Sinh Vượng thuê đất tại xã Xuân Phú, huyện Quan Hóa để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung Sinh Vượng- d1440_signed.pdf
10/2019/QĐ-UBND22/04/2019UBND tỉnhBãi bỏ Quyết định số 1292/2009/QĐ-UBND ngày 29/4/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến- d10_signed.PDF
1416/QĐ-UBND19/04/2019UBND tỉnhThu hồi đất của Công ty TNHH Nông - Công nghiệp Hà Trung tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn; cho Công ty TNHH Long Sơn thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Trung tâm tiêu thụ xi măng Long Sơn- d1416_signed.pdf
39/GP-UBND19/04/2019UBND tỉnhCấp Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất cho Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Lê Hoàng- gp39_signed.pdf
1401/QĐ-UBND19/04/2019UBND tỉnhGiao đất cho Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp để thực hiện việc quản lý, giao lại đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật- d1401_signed.pdf
1403/QĐ-UBND19/04/2019UBND tỉnhGia hạn cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh Sầm Sơn thuê đất để tiếp tục sử dụng vào mục đích làm Điểm giao dịch, tại phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn- d1403_signed.pdf
1404/QĐ-UBND19/04/2019UBND tỉnhThu hồi đất và cho Công ty Cổ phần Thanh Tân thuê đất tại phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa để sử dụng vào mục đích mở rộng: Khu tìm hiểu văn hóa dân tộc xứ Thanh thuộc Khu du lịch văn hóa Hàm Rồng- d1404_signed.pdf
1412/QĐ-UBND19/04/2019UBND tỉnhPhê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án Khu dịch vụ thể thao Vĩnh Tân tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc- d1412_signed.pdf
1413/QĐ-UBND19/04/2019UBND tỉnhThu hồi đất do UBND xã Vĩnh Tân quản lý tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc để UBND huyện Vĩnh Lộc tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu dịch vụ thể thao Vĩnh Tân- d1413_signed.pdf
1414/QĐ-UBND19/04/2019UBND tỉnhĐiều chỉnh giảm diện tích cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Du lịch và Thương mại EURO tại Quyết định số 1007/QĐ-UBND ngày 31/3/2010 của UBND tỉnh- d1414_signed.pdf