0
Theo cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
19/GP-UBND16/01/2018UBND tỉnhCấp Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất cho Công ty TNHH Sản xuất vật liệu xây dựng Hoàng Longgp19_signed.pdf
192/QĐ-UBND16/01/2018UBND tỉnhĐiều chỉnh nội dung trong Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp số 134/GP-UBND ngày 06/4/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóad192_signed.pdf
15/GP-UBND15/01/2018UBND tỉnhCấp Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất cho Công ty TNHH Dưỡng Maigp15_signed.pdf
170/QĐ-UBND15/01/2018UBND tỉnhĐiều chỉnh nội dung trong Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất số 83/GP-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóad170_signed.pdf
171/QĐ-UBND15/01/2018UBND tỉnhĐiều chỉnh nội dung trong Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất số 438/GP-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóad171_signed.pdf
172/QĐ-UBND15/01/2018UBND tỉnhBãi bỏ Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 12/9/2008 và Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 26/01/2007 do UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh ban hànhd172_signed.pdf
185/QĐ-UBND15/01/2018UBND tỉnhPhê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Đại Ngọc, phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa thuộc Công ty TNHH Đại Ngọcd185_signed.pdf
186/QĐ-UBND15/01/2018UBND tỉnhPhê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Đông Sơn, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Hoàng Long tại tỉnh Thanh Hóad186_signed.pdf
187/QĐ-UBND15/01/2018UBND tỉnhPhê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Phú Cường, xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn thuộc Công ty TNHH Xăng dầu Phú Cườngd187_signed.pdf
188/QĐ-UBND15/01/2018UBND tỉnhPhê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Xuân Hà 1 tại xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương thuộc Công ty cổ phần Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Xuân Hàd188_signed.pdf
189/QĐ-UBND15/01/2018UBND tỉnhPhê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Đông Phát, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa thuộc Công ty cổ phần Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Xuân Hàd189_signed.pdf
191/QĐ-UBND15/01/2018UBND tỉnhThu hồi đất chợ Chiềng Đông cũ do UBND xã Cẩm Thạhc quản lý; cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Xây dựng Hoàng Tuấn thuê đất tại xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy để xây dựng vào mục đích xây dựng chợ Chiềng Đôngd191_signed.pdf
146/QĐ-UBND12/01/2018UBND tỉnhThu hồi đất của Công ty cổ phần Vật liệu chất đốt Thanh Hóa tại số 19 Bến Than, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa quản lý theo quy định của pháp luậtd146_signed.pdf
12/GP-UBND11/01/2018UBND tỉnhCấp Giấy phép thăm dò khoáng sản cho Công ty Cổ phần Đá Spilítgp12_signed.pdf
12/GP-UBND11/01/2018UBND tỉnhCấp Giấy phép thăm dò khoáng sản cho Công ty Cổ phần Đá Spilítgp12_signed.pdf