0
Theo cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
76/2007/NQ-HĐND25/07/2007Hội đồng nhân dân tỉnhVề các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh- nq76.doc
75/2007/NQ-HĐND25/07/2007Hội đồng nhân dân tỉnhVề việc thông qua Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025- nq75.doc
74/2007/NQ-HĐND25/07/2007Hội đồng nhân dân tỉnhVề việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại tỉnh Thanh Hoá- nq74.doc
73/2007/NQ-HĐND25/07/2007Hội đồng nhân dân tỉnhVề việc thông qua kết quả rà soát 3 loại rừng tỉnh Thanh Hoá đến năm 2015- nq73.doc
71/2007/NQ-HĐND25/07/2007Hội đồng nhân dân tỉnhVề chính sách hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước đối với giáo viên mầm non hợp đồng trong định biên- nq71.doc
69/2006/NQ-HĐND27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnh Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng công sở cơ quan hành chính nhà nước cấp xã giai đoạn 2007 - 2010- NQ69.doc
62/2006/NQ-HĐND27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2007- NQ62.doc
58/2006/NQ-HĐND27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnhChính sách hỗ trợ đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới lưới điện hạ thế nông thôn tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2007 - 2010- NQ58.doc
51/2006/NQ-HĐND27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnhChương trình xây dựng Nghị quyết năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh- nq51.doc
68/2006/NQ-HĐND 27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnh Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020- nq68.doc
67/2006/NQ-HĐND 27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnh Phê chuẩn tổng biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh Thanh Hoá năm 2007- nq67.doc
66/2006/NQ-HĐND 27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnh Điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, bản, phố- nq66.doc
65/2006/NQ-HĐND 27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020- nq65.doc
- nq65pl.doc
64/2006/NQ-HĐND 27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnh Chủ trương công nhận, thành lập, chia tách thôn, bản, phố thuộc xã, phường, thị trấn- nq64.doc
63/2006/NQ-HĐND 27/12/2006Hội đồng nhân dân tỉnh Nhiệm vụ lập quy hoạch chung khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020- nq63.doc