0
Theo cơ quan ban hành: Chủ tịch UBND tỉnh Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
87/TB-UBND17/05/2018Chủ tịch UBND tỉnhThông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn về dự án Đường vành đai phía Tây và Đại lộ Đông Tây thành phố Thanh Hóa- tb87_signed.pdf
1815/QĐ-UBND17/05/2018Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, hỗ trợ cộng đồng vùng đệm thuộc Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018- d1815_signed.pdf
1818/QĐ-UBND17/05/2018Chủ tịch UBND tỉnhCông nhận kết quả xét tuyển đặc cách viên chức ngành giáo dục huyện Cẩm Thủy- d1818_signed.pdf
1819/QĐ-UBND17/05/2018Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Xử lý khẩn cấp đoạn đê tả sông Chu (đoạn K6+300-K7+830), xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân của Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa- d1819_signed.pdf
1820/QĐ-UBND17/05/2018Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Xử lý khẩn cấp đoạn đê hữu sông Lạch Trường (đoạn K2+227-K5+573 và K7+800-K10+200) tại các xã Hoằng Minh, Hoằng Đức, Hoằng Phúc, Hoằng Đạt, huyện Hoằng Hóa của Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa- d1820_signed.pdf
1821/QĐ-UBND17/05/2018Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi: Dự án đầu tư xây dựng hệ thống các trạm quan trắc môi trường tự động, cố định tại Khu kinh tế Nghi Sơn và một số khu vực trọng điểm của tỉnh; Trung tâm điều hành quan trắc và bổ sung thiết bị cho phòng thí nghiệm- d1821_signed.pdf
1822/QĐ-UBND17/05/2018Chủ tịch UBND tỉnhCông bố thủ tục hành chính lĩnh vực nông thôn mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, tỉnh Thanh Hóa- d1822_signed.pdf
1823/QĐ-UBND17/05/2018Chủ tịch UBND tỉnhBổ sung Danh mục thủ tục hành chính của Sở Tư pháp thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa- d1823_signed.pdf
1824/QĐ-UBND17/05/2018Chủ tịch UBND tỉnhBổ sung Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thanh Hóa- d1824_signed.pdf
1825/QĐ-UBND17/05/2018Chủ tịch UBND tỉnhCông bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa- d1825_signed.pdf
1828/QĐ-UBND17/05/2018Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt nhiệm vụ lập điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tìm hiểu văn hóa dân tộc xứ Thanh, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hoá- d1828_signed.pdf
1831/QĐ-UBND17/05/2018Chủ tịch UBND tỉnhBãi bỏ Quyết định số 3487/QĐ-UBND ngày 24/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về Quy định mức chi cụ thể đảm bảo cho các hoạt động thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa- d1831_signed.pdf
1832/QĐ-UBND17/05/2018Chủ tịch UBND tỉnhKéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa đối với ông Nguyễn Hồng Sơn- d1832_signed.pdf
1833/QĐ-UBND17/05/2018Chủ tịch UBND tỉnhKéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đối với ông Lê Văn Nam- d1833_signed.pdf
1834/QĐ-UBND17/05/2018Chủ tịch UBND tỉnhKéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đối với ông Vũ Thái Sơn- d1834_signed.pdf