0
Theo cơ quan ban hành: Chủ tịch UBND tỉnh Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
65/KH-UBND19/03/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch tăng cường công tác phòng chống các bệnh không lây nhiễm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019- kh65_signed.pdf
64/KH-UBND19/03/2019Chủ tịch UBND tỉnhTăng cường kiểm soát thực phẩm cung ứng từ ngoài tỉnh vào trong tỉnh đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm đến năm 2020- kh64_signed.pdf
63/KH-UBND19/03/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch xây dựng chợ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 theo TCVN 11856:2017 và QCVN 02-30:2018/BNNPTNT- kh63_signed.pdf
28/GP-UBND19/03/2019Chủ tịch UBND tỉnhCấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty TNHH Duyệt Cường- gp28_signed.pdf
947/QĐ-UBND19/03/2019Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt Phương án nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thăm dò, khai thác mỏ đất san lấp tại xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy- d947_signed.pdf
948/QĐ-UBND19/03/2019Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt quyết toán Dự án: Hệ thống xử lý chất thải bảo vệ môi trường Trung tâm Giáo dục - Lao động - Xã hội Thanh Hóa (nay là Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa)- d948_signed.pdf
960/QĐ-UBND19/03/2019Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, Hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất Khu dân cư Phú - Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa- d960_signed.pdf
3045/UBND-CN19/03/2019Chủ tịch UBND tỉnhChưa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khai thác mở rộng mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định và xã Cao Thịnh, huyện Ngọc lặc của Công ty TNHH Tiến Thịnh- c3045_signed.pdf
3046/UBND-NN19/03/2019Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu giải quyết đề nghị xin phê duyệt kinh phí áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND các xã, phường, thị trấn năm 2019- c3046_signed.pdf
3047/UBND-NN19/03/2019Chủ tịch UBND tỉnhGiao triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ- c3047_signed.pdf
3054/UBND-THKH19/03/2019Chủ tịch UBND tỉnhTổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019- c3054_signed.pdf
3056/UBND-THKH19/03/2019Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu giải quyết đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 26/TTr-SLĐTBXH ngày 11/3/2019- c3056_signed.pdf
3057/UBND-CN19/03/2019Chủ tịch UBND tỉnhChưa chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 03 dự án Khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung- c3057_signed.pdf
3060/UBND-KTTC19/03/2019Chủ tịch UBND tỉnhTham dự Lễ Khai mạc Hội chợ Thương mại quốc tế vùng Tây Bắc - Điện Biên năm 2019- c3060_signed.pdf
3063/UBND-VX19/03/2019Chủ tịch UBND tỉnhThực hiện Công văn số 706/BGDĐT-GDDH ngày 06/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo- c3063_signed.pdf