10935
Show details for 20182018
15180
Show details for 20172017
14158
Show details for 20162016
12694
Show details for 20152015
12072
Show details for 20142014
11817
Show details for 20132013
11345
Show details for 20122012
12286
Show details for 20112011
11397
Hide details for 20102010
1173
Show details for 12/201012/2010
966
Hide details for 11/201011/2010
113/GP-UBND30/11/2010Attachment IconCấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Nhà máy Giấy Mục Sơn
4273/QĐ-UBND 30/11/2010Attachment IconPhê duyệt điều chỉnh kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia Dân số - Kế hoạch hoá gia đình năm 2010
4272/QĐ-UBND 30/11/2010Attachment IconNâng bậc lương ông Lê Văn Nhuần, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hoá
4271/QĐ-UBND 30/11/2010Attachment IconNâng lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Văn Hoằng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc