1570
Show details for 20192019
11374
Show details for 20182018
15180
Show details for 20172017
14158
Show details for 20162016
12694
Show details for 20152015
12072
Show details for 20142014
11817
Show details for 20132013
11345
Show details for 20122012
12286
Hide details for 20112011
1201
Show details for 12/201112/2011
1104
Hide details for 11/201111/2011
3751/QĐ-UBND15/11/2011Attachment IconPhê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành Công trình đập Khe
Choon, làng Sắng, xã Thanh Lâm, huyện Như Xuân
3748/QĐ-UBND15/11/2011Attachment IconPhê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Công trình đường giao thông
bản Cá đi bản Buốc Hiềng, xã Trung Thành, huyện Quan Hóa
3890/QĐ-UBND28/11/2011Attachment IconPhê duyệt số lượng và dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ (bổ sung đợt 2, năm 2011)
131/TB-UBND03/11/2011Attachment IconThông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hồi tại buổi đối thoại với đại diện các hộ dân xã Quảng Tâm, huyện Quảng Xương về công tác giải phóng mặt bằng Quốc lộ 47