10990
Show details for 20182018
15180
Show details for 20172017
14158
Show details for 20162016
12694
Show details for 20152015
12072
Show details for 20142014
11817
Hide details for 20132013
981
Hide details for 12/201312/2013
4753/QĐ-UBND30/12/2013Attachment IconGiao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư trong cân đối của địa phương và vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2014
4516/QĐ-UBND19/12/2013Attachment IconBan hành Quy định giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
4831/QĐ-UBND31/12/2013Attachment IconBổ sung danh mục dự án có sử dụng đất để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư năm 2013
172/TB-UBND 27/12/2013Attachment IconThông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Văn Chiến tại cuộc họp kiểm tra tiến độ công tác GPMB các dự án nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn qua huyện Tĩnh Gia
4784/QĐ-UBND31/12/2013Attachment IconXếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà thờ thọ Lê Viết, xã Thăng Long, huyện Nông Cống
4786/QĐ-UBND31/12/2013Attachment IconXếp hạng Di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh Phủ Nhân Mỹ, xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa
4787/QĐ-UBND31/12/2013Attachment IconXếp hạng Di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh Đền Chúa Thượng, thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành
4788/QĐ-UBND31/12/2013Attachment IconXếp hạng Di tích khảo cổ học Hang Làng Tráng, xã Lâm Xa, huyện Bá Thước