1422
Show details for 20192019
11374
Hide details for 20182018
664
Show details for 12/201812/2018
577
Show details for 11/201811/2018
784
Show details for 10/201810/2018
619
Show details for 9/20189/2018
721
Show details for 8/20188/2018
1059
Show details for 7/20187/2018
1330
Hide details for 6/20186/2018
7456/UBND-KTTC27/06/2018Attachment IconGiải quyết đề nghị của UBND thành phố Thanh Hóa về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Đại lộ Đông Tây, thành phố Thanh Hóa
207/GP-UBND29/06/2018Attachment IconCấp Giấy phép thăm dò khoáng sản cho Doanh nghiệp tư nhân Thắng Hiền
2476/QĐ-UBND29/06/2018Attachment IconPhê duyệt dự án đầu tư nâng cấp, xây dựng đường gom cụm công nghiệp Hà Bình (Hà Bình - Hà Lai), huyện Hà Trung
2477/QĐ-UBND29/06/2018Attachment IconPhê duyệt và cấp kinh phí thực hiện dự án khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Nông thôn miền núi ủy quyền địa phương quản lý, bắt đầu thực hiện năm 2017, dự án: "Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình trồng và sơ chế: Khôi tía (Ardisia gigantifolia Stapf), Bương mốc (Dendrocalamus velutinus) tại vùng đệm Vườn Quốc gia Bến En
2478/QĐ-UBND29/06/2018Attachment IconPhê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường Dự án đầu tư khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Tam Sơn, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Đông Dương
2479/QĐ-UBND29/06/2018Attachment IconPhê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Thí điểm trồng và cải tạo nâng cấp chất lượng rừng luồng theo hướng chuyển từ rừng luồng thuần loài sang rừng hỗn giao có tỷ lệ cây thân gỗ hợp lý