10990
Show details for 20182018
15180
Hide details for 20172017
1268
Show details for 12/201712/2017
1333
Show details for 11/201711/2017
1350
Show details for 10/201710/2017
1337
Show details for 9/20179/2017
1457
Show details for 8/20178/2017
1295
Show details for 7/20177/2017
1446
Hide details for 6/20176/2017
2297/QĐ-UBND30/06/2017Attachment IconPhê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà đa năng Trường THPT Triệu Sơn 2, huyện Triệu Sơn
2300/QĐ-UBND30/06/2017Attachment IconPhê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công trình thuộc giai đoạn 2 dự án Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
2298/QĐ-UBND30/06/2017Attachment IconPhê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà học bộ môn Trường THPT Triệu Sơn II, huyện Triệu Sơn
7587/UBND-NN30/06/2017Attachment IconGiải quyết đề nghị của Sở Tài chính về việc ủy quyền phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc
86/BC-UBND30/06/2017Attachment IconBáo cáo kết quả tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh tháng 6 năm 2017
2296/QĐ-UBND30/06/2017Attachment IconPhê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà đa năng Trường THPT Đông Sơn 2, huyện Đông Sơn