10990
Show details for 20182018
15180
Hide details for 20172017
1268
Show details for 12/201712/2017
1333
Show details for 11/201711/2017
1350
Show details for 10/201710/2017
1337
Hide details for 9/20179/2017
3727/QĐ-UBND29/09/2017Attachment IconPhê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo nhà làm việc, các công trình phụ trợ và bổ sung trang thiết bị làm việc cho Trung tâm khuyến nông Thanh Hóa
11930/UBND-THKH29/09/2017Attachment IconChủ trương điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công trình vào dự án đầu tư xây dựng Trạm bơm tiêu Đồng Kha, xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn
3401/QĐ-UBND11/09/2017Attachment IconChấp thuận chủ trương đầu tư dự án Siêu thị A&S Mart tại xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân
191/TB-UBND29/09/2017Attachment IconThông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh
192/TB-UBND29/09/2017Attachment IconThông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn tại cuộc họp đánh giá kết quả các chuyến bay Thanh Hóa - Băng Cốc (Thái Lan) và kế hoạch mở các chuyến bay mới phục vụ công tác phát triển du lịch của tỉnh
169/KH-UBND29/09/2017Attachment IconKế hoạch thực hiện chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
170/KH-UBND29/09/2017Attachment IconKế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2017 trên địa bàn tỉnh
372/GP-UBND29/09/2017Attachment IconCấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ thương mại Thanh Hưng
373/GP-UBND29/09/2017Attachment IconCấp Giấy phép quy hoạch cho UBND thành phố Thanh Hóa