1422
Show details for 20192019
11374
Hide details for 20182018
664
Show details for 12/201812/2018
577
Show details for 11/201811/2018
784
Show details for 10/201810/2018
619
Hide details for 9/20189/2018
315/GP-UBND28/09/2018Attachment IconCấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất cho Công ty Cổ phần Y dược Trí Đức
314/GP-UBND28/09/2018Attachment IconCấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty Cổ phần Du lịch thương mại Hòn Trống Mái
313/GP-UBND28/09/2018Attachment IconCấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty Cổ phần Bệnh viện mắt Thanh An
3721/QĐ-UBND28/09/2018Attachment IconĐiều chỉnh một số nội dung trong Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản số 4344/QĐ-UBND ngày 21/12/2012
3723/QĐ-UBND28/09/2018Attachment IconPhê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung Dự án đầu tư mở rộng và nâng công suất khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Cô Đơn, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc của Công ty TNHH Hiền Thuận
3724/QĐ-UBND28/09/2018Attachment IconPhê duyệt điều chỉnh nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, mở rộng, nâng cấp Bệnh viện 71 Trung ương quy mô 500 giường bệnh tại xã Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (trước đây là huyện Quảng Xương)
3725/QĐ-UBND28/09/2018Attachment IconPhê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án Đê tả sông Dừa, xã Thiệu Toán, Thiệu Chính, Thiệu Hòa, Thiệu Tâm và Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa
3726/QĐ-UBND28/09/2018Attachment IconPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu dân cư, chợ và dịch vụ tổng hợp Tân An, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa
3727/QĐ-UBND28/09/2018Attachment IconPhê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu dân cư thương mại và chợ Vực, xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa