10990
Show details for 20182018
15180
Hide details for 20172017
1268
Show details for 12/201712/2017
1333
Show details for 11/201711/2017
1350
Show details for 10/201710/2017
1337
Show details for 9/20179/2017
1457
Show details for 8/20178/2017
1295
Show details for 7/20177/2017
1446
Show details for 6/20176/2017
1283
Show details for 5/20175/2017
1238
Show details for 4/20174/2017
1241
Hide details for 3/20173/2017
699/2017/QĐ-UBND07/03/2017Attachment IconQuy định thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng, quy mô công trình được cấp phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
898/QĐ-UBND28/03/2017Attachment IconPhê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình Kiên cố hoá trường lớp học mầm non, tiểu học trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn tỉnh Thanh Hoá sử dụng trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017 - 2020
942/QĐ-UBND30/03/2017Attachment IconPhê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Khu tái định cư tại khu đất Khách sạn Hải Âu, phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn