90/GP-UBND
Chi tiết văn bản
90/GP-UBND
Cho phép Công ty TNHH Hải Lộc Thắng được thăm dò khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Vức, xã Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 17/03/2014
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp90.pdf
 Trở về trang trước