4054/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4054/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2014
Ngày ban hành 18/11/2013
Người ký Trịnh Văn Chiến
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4054.pdf
 Trở về trang trước