4054/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4054/
Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2014
Ngày ban hành 18/11/2013
Ngày hiệu lực
Ngày hết hạn
Người ký Trịnh Văn Chiến
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4054.pdf
 Trở về trang trước