55/CTr-UBND
Chi tiết văn bản
55/CTr-UBND
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020
Ngày ban hành 13/05/2013
Người ký Vương Văn Việt
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
Phân loại Chương trình
Tài liệu đính kèm ctr55.pdf
 Trở về trang trước