679/XD-UBTH679
Chi tiết văn bản
679/XD-UBTH
Cấp giấy phép dùng đất xây dựng công trình Nhà máy chè Bãi trành.
Ngày ban hành 02/08/80
Người ký Lê Ngọc Đồng
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 679.doc
 Trở về trang trước